Motto

De Gebruikersraad Park Lingezegen is een bruisende organisatie. Ons motto is ‘Park Lingezegen: ‘van voor en door ons allen’. Ons doel is om de samenleving te betrekken bij de doorontwikkeling van het park.

Proeftuin

Park Lingezegen is bestempeld als een proeftuin. Letterlijk en figuurlijk! Niet alleen worden vernieuwende vormen van samenwerking tussen de overheden en de samenleving vormgegeven, maar in het park wordt ook aan nieuwe technieken (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid) en nieuwe inzichten in de agrarische sector wordt gewerkt. Wij willen dat ondersteunen en iedereen die zich betrokken voelt bij het park (burgers, bedrijven, instellingen, overheden, onderwijs, etc.) in de positie brengen om de ideeën en de passies waar te maken. In het parkbeheer zien wij veel kansen voor betrokkenheid uit de samenleving.